Frion is aan de slag met bouwen en verbouwen om nog betere zorg te kunnen bieden. Er zijn al projecten gestart en dat gaat de komende jaren door. Doel is moderne en passende woningen voor cliënten te realiseren, die voorwaarden scheppen voor een goed leven, talent (h)erkennen en mooi werk. Een thuis dat past bij de ondersteuningsbehoeften. 

 

Samen bepaald wat belangrijk is

Met cliënten, verwanten, ouders, collega’s en vrijwilligers is geïnventariseerd wat belangrijk is. Eigen sanitair, een keuken om samen maaltijden te bereiden, goede geluidsisolatie van de eigen kamer en een tuin of ruimte om te bewegen, is een aantal criteria die op basis daarvan zijn opgesteld. Verder is er aandacht voor de indeling van het gebouw: de veiligheid, zoveel mogelijk contact tussen cliënten en zorgmedewerkers en de mogelijkheid om ICT-ondersteuning (domotica) in te zetten. 

 

Levensfase

Door cliënten van vergelijkbaar niveau en per levensfase samen te laten wonen, kunnen we locaties zoveel mogelijk laten aansluiten bij de behoeften. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat wonen en werk, school of dagbesteding niet ver uit elkaar liggen.

 

Wat gebeurt waar?


Impressie kerk Onnastraat    Kikvorsch     Nieuwbouw IJsselbolder

 

   Kerk Onnastraat Steenwijk                      Kikvorsch Zwolle-Zuid                  Nieuwbouw IJsselbolder 

 


Klik op de naam van het project om er meer over te lezen.