medezeggenschapkleinMeepraten is mede-zeggen-schap.

Mede-zeggen-schap betekent:

  • Voor jezelf opkomen

  • Meebeslissen

 

Een groep cliënten praat mee over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten.

Dat is de Centrale Cliëntenraad.

 

Een groep familie-leden praat mee over zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten.

Dat is de Centrale Verwantenraad.

 

Op iedere woonplek en werkplek praten cliënten mee over zaken die daar belangrijk zijn.

Dat is lokaal beraad.

 

Een groep medewerkers praat mee over zaken die belangrijk zijn voor alle medewerkers belangrijk.

Dat is de Ondernemingsraad.