Privacy: wat doet Frion met jouw persoonsgegevens?

 

Er is een privacy wet in Nederland.
De wet heet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De privacy wet gaat over jouw persoonsgegevens en wat Frion hier mee doet.
Wie mag informatie over jou krijgen?

Hoe wordt de informatie over jou bewaard?
Je ziet hieronder een folder en een extra bladzijde bij deze folder.
In deze folder lees je wat voor persoonsgegevens Frion gebruikt.
In de folder lees je waarvoor Frion de persoonsgegevens gebruikt.
Op de aparte bladzijde bij deze folder staat wat voor rechten jij hebt.

 

Frion bewaart jouw informatie veilig.   
Doet Frion dat niet goed? 
Praat daar over met je begeleider. 
Ben je na het gesprek met je begeleider niet tevreden?
Dan kun je een klacht indienen.
Praat met de cliëntvertrouwenspersoon
Jouw wettelijk vertegenwoordiger kan naar de klachtenfunctionaris.

Bij een klacht over privacy kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee. 

 

Ook van mensen die bij Frion werken en van vrijwilligers heeft Frion persoonsgegevens. 

 

 

Meer informatie: