Frion bestaat sinds 2001.

Eerst waren er drie clubs:

  1. C.E. van Koetsveldstichting

  2. Stichting voor Dagopvang en Woonvorm voor Verstandelijk Gehandicapten Steenwijk

  3. ASVZ Overijssel

 

C.E. van Koetsveldstichting

Deze stichting begon rond 1960.

Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking begonnen deze stichting.

C.E. van Koetsveld was een dominee in de 19e eeuw.

Er waren woonplekken in Zwolle zoals ’t Rechterink.

Er waren ook plekken om te werken zoals de Golfslag.

De Golfslag bestaat nog steeds.

 

Stichting voor Dagopvang en Woonvorm voor Verstandelijk Gehandicapten Steenwijk

Mensen met een verstandelijke beperking bleven vroeger vaak thuis wonen.

Dagbesteding was er ook niet.

In 1983 werd in Steenwijk een huis geopend.

Daar konden mensen met een verstandelijke beperking wonen.

Ook in 1983 begon dagcentrum De Slinger.

Dagcentrum De Slinger bestaat nog steeds.

 

ASVZ Overijssel

In Zwolle-Zuid kwam in 1988 de IJsselbolder.

Daar kunnen verstandelijk gehandicapten wonen.

Toen begon ook de ASVZ Overijssel.

ASVZ betekent Algemene Stichting voor Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen.

In 1993 was de IJsselbolder klaar.

Prinses Margriet opende de IJsselbolder.

De IJsselbolder bestaat nog steeds.

 

Samen verder

In 1992 gingen C.E. van Koetsveldstichting en de Stichting voor Dagopvang en Woonvorm voor Verstandelijk Gehandicapten Steenwijk samen.

De nieuwe naam was C.E. van Koetsveldstichting.

In 2001 gingen de C.E. van Koetsveldstichting en de ASVZ Overijssel samen.

Weer een nieuwe naam: ASVZ Van Koetsveld.

In 2005 veranderde de naam in Frion.

Zo heten we nog steeds.

Frion betekent fris en ondernemend.

 

Frion nu

Frion is specialist in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

 

Er werken veel begeiders.

Er zijn fysiotherapeuten, bewegingsagogen en logopedisten.

Er werken ook orthopedagogen, psychologen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

 

Deze mensen zijn speciaal opgeleid.

Om goede zorg en ondersteuning te bieden aan

mensen met een lichte of matige of ernstige verstandelijke beperking.

Ook als de zorgvraag intensiever of complexer is.

Bijvoorbeeld: autisme, dementie, lichamelijke beperkingen, psychiatrische aandoening.